heantos 4

Heantos 4 – Bài thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy hiệu quả

15/11/2023 Heantos4 0

Tình trạng lạm dụng và nghiện ma túy đang là vấn nạn xã hội nghiêm trọng tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng 171.000 người nghiện ma túy, trong đó có gần 43.000 người nghiện heroin. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã có nhiều biện pháp quyết liệt như xây dựng các trung tâm cai nghiện bắt buộc, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Tuy nhiên, việc điều trị và hỗ trợ cai nghiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.