thoi gian cat con nghien

Thời gian cắt cơn nghiện

17/05/2024 Dược sĩ Hải 0

Thời gian cắt cơn nghiện là giai đoạn đầu tiên và vô cùng quan trọng trong quá trình cai nghiện. Đây cũng là thời kỳ khó khăn nhất vì người nghiện phải đối mặt với nhiều triệu chứng hội chứng cai khó chịu. giai đoạn cắt cơn nghiện thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng tùy theo từng trường hợp cụ thể. Cần có sự kiên trì, hỗ trợ đầy đủ để vượt qua được thời kỳ khó khăn này.